فرزین حسن زاده
آبان ۲۲, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه شیامن Xiamen University

رشته حقوق دانشگاه شیامن Xiamen University

آبان ۲۰, ۱۳۹۷
رشته حقوق دانشگاه بین‌المللی تجارت و اقتصاد چین University of International Business and Economics

رشته حقوق دانشگاه بین‌المللی تجارت و اقتصاد چین University of International Business and Economics

آبان ۲۰, ۱۳۹۷
رشته زیست شناسی سلولی دانشگاه جیلین Jilin University

رشته حقوق دانشگاه جیلین چین Jilin University

آبان ۱۳, ۱۳۹۷
رشته کامپیوتر دانشگاه سیچوان Sichuan University

رشته کامپیوتر دانشگاه سیچوان Sichuan University

مهر ۱۲, ۱۳۹۷
دانشگاه فودان شانگهای

دانشگاه فودان چین Fudan University

مهر ۱۲, ۱۳۹۷
دانشگاه ژجیانگ

دانشگاه ججیانگ چین Zhejiang University of China

مهر ۱۲, ۱۳۹۷
دانشگاه اقیانوس چین

دانشگاه اقیانوس شناسی چین Ocean University of china

مهر ۱۱, ۱۳۹۷
دانشگاه سان یات سن

دانشگاه سان یات سن چین Sun Yat-sen University

مهر ۸, ۱۳۹۷
دانشگاه علم و فناوری چین

دانشگاه علم و فناوری چین University of Science and Technology of China