شرایط تحصیل مقطع دکتری رشته مهندسی مکاترونیک در چین (۲۰۱۹)