سمینار رشته پزشکی و مهندسی در دانشگاه بی هنگ برگزار شد.