شرایط تحصیل رشته کامپیوتر در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه شی آن جیاوتونگ