شرایط تحصیل رشته کامپیوتر در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه سیچوان Sichuan University