شرایط تحصیل رشته کامپیوتر در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه دونگ هوآ Donghua University