شرایط تحصیل رشته کامپیوتر در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه علم و صنعت شرق چین