تحصیل رشته پزشکی در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه سیچوان چین