شرایط تحصیل رشته پزشکی در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه جینان چین Jinan University