شرایط تحصیل رشته پزشکی در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه ججیانگ در کشور چین