شرایط تحصیل رشته فیزیک در چین (۲۰۱۹) – موسسه فناوری پکن