شرایط تحصیل رشته فیزیک در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه ووهان Wuhan University of Technology