شرایط تحصیل رشته فیزیک در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه فودان Fudan University