شرایط تحصیل رشته فیزیک در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه علم و صنعت شرق چین