شرایط تحصیل رشته فیزیک در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه شی آن جیاوتونگ