شرایط تحصیل رشته فیزیک در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه شانگهای جیاوتونگ