شرایط تحصیل رشته فیزیک در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه دونخوآ Donghua University