شرایط تحصیل رشته فیزیک در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه دونگ هوآ Donghua University