شرایط تحصیل رشته فیزیک در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه دالیان Dalian University of Technology