شرایط تحصیل رشته فیزیک در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه بیهنگ Beihang University