شرایط تحصیل رشته دندان پزشکی در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه جنگجو چین