شرایط تحصیل رشته حقوق در چین(۲۰۱۹) – دانشگاه موسسه فناوری پکن