شرایط تحصیل رشته حقوق در چین(۲۰۱۹) – دانشگاه شاندونگ Shandong University