شرایط تحصیل رشته حقوق در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه شاندونگ Shandong University