شرایط تحصیل دکترای رشته حسابداری در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه شیامن