آبان ۲۶, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه فودان Fudan University

شرایط تحصیل رشته فیزیک در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه فودان Fudan University

آبان ۲۶, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه نانجینگ Nanjing University of Aeronautics and Astronautics

شرایط تحصیل رشته فیزیک در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه نانجینگ

آبان ۲۶, ۱۳۹۷
رشته کامپیوتردانشگاه نرمال ججیانگ Zhejiang Normal University

شرایط تحصیل رشته فیزیک در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه نرمال ججیانگ

آبان ۲۴, ۱۳۹۷
رشته کامپیوتر دانشگاه بیهنگ Beihang University

شرایط تحصیل رشته فیزیک در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه بیهنگ Beihang University

آبان ۲۴, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه نرمال پکن Beijing Beijing Normal University

شرایط تحصیل رشته فیزیک در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه نرمال پکن

آبان ۲۴, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه علم و صنعت هواجونگ چین Huazhong University of Science and Technology

شرایط تحصیل رشته فیزیک در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه علم و صنعت هواجونگ چین

آبان ۲۴, ۱۳۹۷
رشته حقوق دانشگاه شاندونگ Shandong University

شرایط تحصیل رشته حقوق در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه شاندونگ Shandong University

آبان ۲۴, ۱۳۹۷
رشته کامپیوتردانشگاه فناوری پکن Beijing Institute of Technology

شرایط تحصیل رشته فیزیک در چین (۲۰۱۹) – موسسه فناوری پکن

آبان ۲۲, ۱۳۹۷
رشته کامپیوتر دانشگاه جینانJinan University

شرایط تحصیل رشته فیزیک در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه شاندونگ Shandong University