آبان ۲۹, ۱۳۹۷
رشته فیزیک موسسه فناوری پکن

شرایط تحصیل رشته زیست شناسی تکاملی در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه شانگهای جیاوتونگ

آبان ۲۹, ۱۳۹۷
مدارک مورد نیاز برای گرفتن پذیرش

شرایط تحصیل رشته زیست شناسی در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه نرمال ججیانگ

آبان ۲۶, ۱۳۹۷
رشته زیست شناسی سلولی دانشگاه جیلین Jilin University

شرایط تحصیل رشته زیست شناسی سلولی در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه جیلین Jilin University

آبان ۲۶, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه دونخوآ Donghua University

شرایط تحصیل رشته فیزیک در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه دونگ هوآ Donghua University

آبان ۲۶, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه شانگهای جیاوتونگ Shanghai Jiao Tong University

شرایط تحصیل رشته فیزیک در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه شانگهای جیاوتونگ

آبان ۲۶, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه شانگهای جیاوتونگ Shanghai Jiao Tong University

شرایط تحصیل رشته فیزیک در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه شانگهای جیاوتونگ

آبان ۲۶, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه شی آن جیاوتونگ Xi an Jiaotong University

شرایط تحصیل رشته فیزیک در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه شی آن جیاوتونگ

آبان ۲۶, ۱۳۹۷
رشته کامپیوتردانشگاه علم و صنعت شرق چین East China University of Science and Technology

شرایط تحصیل رشته فیزیک در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه علم و صنعت شرق چین

آبان ۲۶, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه علم و فناوری شرق چین East China University of Science and Technology

شرایط تحصیل رشته فیزیک در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه علم و فناوری شرق چین