مهر ۲۱, ۱۳۹۷
3.1 - تحصیل در دانشگاه علم و تکنولوژی هواجونگ چین Huazhong University of Science and Technology

تحصیل در دانشگاه علم و تکنولوژی هواجونگ چین Huazhong University of Science and Technology

مهر ۲۱, ۱۳۹۷
Nanjing Southeast University K

تحصیل در دانشگاه جنوب شرقی نانجینگ چین (NSU)

مهر ۱۹, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه شانگهای Shanghai University

تحصیل در دانشگاه شانگهای چین Shanghai University

مهر ۱۷, ۱۳۹۷
Peking University 1

تحصیل در دانشگاه پکن چین Peking University

مهر ۱۷, ۱۳۹۷
Beijing University of Chinese Medicine

تحصیل در دانشگاه پزشکی چینی پکن Beijing University of Chinese Medicine

مهر ۱۷, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه دالیان Dalian University of Technology

تحصیل در دانشگاه تکنولوژی دالیان چین Dalian University of Technology

دانشگاه تکنولوژی دالیان چین (DUT)،  در آوریل ۱۹۴۹ تاسیس شده است. این دانشگاه جز برترین دانشگاه های چین می باشد.دانشگاه تکنولوژی دالیان چین (DUT)، تحت نظارت مستقیم، آموزش و پرورش چین است.این دانشگاه عضو “پروژه ۲۱۱” و “پروژه ۹۸۵” است.
مهر ۱۷, ۱۳۹۷
انستیتو فناوری پکن چین

تحصیل در انستیتو فناوری پکن چین Beijing Institute of Technology

انستیتو فناوری پکن چین (Beijing Institute of Technology (BIT یک دانشگاه عمومی با تمرکز در زمینه علم و فناوری است، اما در زمینه های دیگر مانند مدیریت و علوم انسانی نیز توسعه می یابد. این موسسه بر اخلاق در بورس تحصیلی، کشف حقیقت و کمک به بشریت از طریق دستاوردهای علمی عمیق تأکید دارد.
مهر ۱۷, ۱۳۹۷
دانشگاه زبان و فرهنگ پکن

تحصیل در دانشگاه زبان و فرهنگ پکن Beijing Language and Culture University

دانشگاه زبان و فرهنگ پکن (BLCU) یک دانشگاه  تحت وزارت آموزش و پرورش جمهوری خلق چین است. این دانشگاه در سال ۱۹۶۲ تحت هدایت نخست وزیر ژو انلا تاسیس شد. در ژوئن سال ۱۹۶۴، به عنوان موسسه زبان پکن تعریف شد. در سال ۱۹۷۴، رئیس موسسه مائو زدونگ نام موسسه را تأیین کرد. در ژوئن ۱۹۹۶، به عنوان دانشگاه زبان و فرهنگ پکن تغییر نام داد.
مهر ۱۷, ۱۳۹۷
دانشگاه نرمال پکن چین

تحصیل در دانشگاه نرمال پکن چین BEIJING NORMAL UNIVERSITY

دانشگاه نرمال پکن چین ، یک دانشگاه کلیدی تحت مدیریت وزارت آموزش و پرورش است ، دانشگاه نرمال پکن چین یک موسسه معروف آموزش عالی است که برای آموزش معلمان، علم آموزش و پرورش و یادگیری اساسی در هر دو زمینه هنر و علوم شناخته شده است.